FlickBike Privacy Policy

Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2017

FlickBike verzamelt informatie over u wanneer u onze mobiele applicaties, websites en andere online producten en diensten gebruikt (gezamenlijk de “Diensten”) en via andere interacties en communicaties die u met ons hebt. FlickBike is de handelsnaam van FlickBike B.V., gevestigd in Aalsmeer met een kantoor op de Oosteinderweg 91. FlickBike is bereikbaar op e-mailadres info@FlickBike.nl of telefoonnummer +31850656612. Onze KvK-nummer is: 68113838. Wij verhuren FlickBike fietsen voor korte en lange termijn via onze mobiele applicatie.

FlickBike Privacy chart

Reikwijdte en toepassing

Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op personen overal ter wereld die onze apps en onze Diensten gebruiken om fiets-verhuur of andere on-demand-diensten te verlangen (“Gebruikers”). Deze Verklaring is niet van toepassing op informatie die we verzamelen van of over onze monteurs, koeriers, partnervervoersbedrijven of andere personen die het FlickBike-platform onder licentie kunnen gebruiken (gezamenlijk “Partners”).

Verzamelen van informatie

 

Informatie die u ons verstrekt

We verzamelen informatie die u direct aan ons verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert of wijzigt, een huurfiets zoekt, contact opneemt met de klantenservice of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, betalingsmethode, land van herkomst en andere informatie die u verstrekt.

 

Informatie die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten

Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën:

 • Informatie over de locatie: Wanneer u de Diensten gebruikt voor vervoer verzamelen we precieze locatiegegevens over de rit van de FlickBike app. Als u de FlickBike app toestemming geeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”) verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat. We kunnen uw locatie ook bij benadering achterhalen via uw IP-adres.
 • Informatie over transacties: We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder de soort dienst waarom is gevraagd, de datum en tijd waarop de dienst werd verstrekt, het in rekening gebrachte bedrag, de afgelegde afstand en andere bijbehorende transactiegegevens. Daarnaast kunnen wij, als iemand uw promocode gebruikt, uw naam aan die persoon koppelen.
 • Gebruikers- en voorkeursinformatie: We verzamelen informatie over hoe u en bezoekers van de site contact hebben met onze Diensten, aangegeven voorkeuren en gekozen instellingen. In sommige gevallen doen we dit via het gebruik van cookies, pixel tags en soortgelijke technologieën die unieke identificatiecodes creëren en bewaren.
 • Apparaatinformatie: We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen waaronder, bijvoorbeeld, het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaatidentificatiecode, reclame-identificatiecodes, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.
 • Loginformatie: Wanneer u contact hebt met de Diensten verzamelen we serverlogs, die informatie kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app-functies of bekeken pagina's, app crashes en andere systeemactiviteiten, soort browser en sites of diensten van derden die u gebruikte voordat u contact had met onze Diensten.

 

Belangrijke informatie over platformtoestemmingen

De meeste mobiele platforms (iOS, Android enz.) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens waartoe apps geen toegang hebben zonder uw goedkeuring. En deze platforms hebben verschillende toestemmingssystemen om uw goedkeuring te verkrijgen. Het iOS-platform zal u de eerste keer waarschuwen als de FlickBike-app toestemming wil voor toegang tot bepaalde soorten gegevens en zal u dit verzoek laten goedkeuren (of niet goedkeuren). Android-apparaten zullen u informeren over de toestemmingen die de FlickBike-app vraagt voordat u de app voor het eerst gebruikt, en uw gebruik van de app vormt uw goedkeuring. Soms vereisen deze toestemmingen meer uitleg dan de platformen zelf verstrekken, en de toestemmingen die we vragen zullen na verloop van tijd veranderen, daarom hebben we deze pagina's gecreëerd om te dienen als toonaangevende en geactualiseerde bronnen voor onze gebruikers.

 

Informatie die we uit andere bronnen halen

We kunnen ook informatie ontvangen uit andere bronnen en die combineren met informatie die we via onze Diensten verzamelen. Bijvoorbeeld:

 • Als u ervoor kiest uw FlickBike-account te koppelen aan, te creëren of erop in te loggen met een betalingsprovider (bv. PayPal) of sociale mediadienst (bv. Facebook) of als u communiceert met een aparte app of website die onze API gebruikt (of wiens API wij gebruiken) kunnen we informatie over u of uw connecties ontvangen van die site of app.
 • Als u ook contact hebt met onze Diensten in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld als een gebruiker van andere apps die we eventueel verstrekken, kunnen we die informatie combineren of associëren met informatie die we hebben gekregen van u in uw hoedanigheid als Gebruiker.

 

 1. Gebruik van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:

 • onze Diensten te verlenen, onderhouden en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het mogelijk maken van betalingen, ontvangstbewijzen sturen, producten en diensten verstrekken (en gerelateerde informatie sturen) nieuwe functies ontwikkelen, klantenservice verlenen aan Gebruikers, veiligheidsfuncties ontwikkelen, gebruikers verifiëren en product-updates en administratieve berichten sturen;
 • interne werkzaamheden uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;
 • u berichten te sturen waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, waaronder informatie over producten, diensten, promoties, nieuws en evenementen van FlickBike en andere bedrijven, indien toegestaan en overeenkomstig toepasselijke lokale wetgeving; en om wedstrijden, sweepstakes of andere promotiedeelnames te verwerken en gerelateerde beloningen toe te wijzen;
 • de Diensten te personaliseren en te verbeteren, waaronder om functies, content, sociale connecties, doorverwijzingen te verstrekken of aan te bevelen.

 

We kunnen de informatie beschreven in deze Verklaring overdragen naar en verwerken en opslaan in andere landen, waarvan sommige minder beschermende gegevensbeschermingswetten kunnen hebben dan de regio waarin u woonachtig bent. Als dit het geval is, zullen we gepaste maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met deze Verklaring.

 

 1. Het uitwisselen van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

 

Via onze Diensten

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • met het algemene publiek als u content inzendt bij een openbaar forum, zoals blog comments, social media posts of andere functies van onze Diensten die te zien zijn door het algemene publiek;
 • met derden waarmee wij van u informatie mogen delen, bijvoorbeeld andere apps of websites die integreren met onze API of Diensten, of derden met een API of Dienst waarmee wij integreren; en
 • met overheidsinstanties, onderzoeksinstituten en gemeenten om het fietsbeleid te verbeteren.

 

Andere belangrijke uitwisseling

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van FlickBike die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;
 • met verkopers, consulenten, marketingpartners en andere dienstproviders die toegang moeten hebben tot dergelijke informatie om namens ons werk uit te voeren;
 • in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, regelgeving of een juridische procedure;
 • met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze Gebruikersafspraken, Dienstvoorwaarden of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van FlickBike of anderen te beschermen;
 • in verband met of tijdens onderhandelingen over fusies, verkoop van bedrijfsactiva, consolidaties of herstructureringen, financieringen of acquisities van ons gehele bedrijf of een gedeelte ervan door of in een ander bedrijf;
 • als we u op een andere manier informeren en u instemt met de uitwisseling; en
 • in een geaggregeerde en/of anonieme vorm die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

 

 1. Functies voor Social Sharing

De Diensten kunnen integreren met functies voor social sharing en andere gerelateerde tools waarmee u acties kunt delen die u onderneemt op onze Diensten met andere apps, sites of media en vice versa. Uw gebruik van deze functies maakt het uitwisselen van informatie met uw vrienden of het publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u afspreekt met de social sharing-dienst. Bekijk de privacybeleidslijnen van deze social sharing-diensten voor meer informatie over hoe zij de gegevens behandelen die u hen verstrekt of via hen deelt.

 

 1. Uw keuzes

 

Accountinformatie

U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw account. Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op info@flickbike.nl. Merk op dat wij in sommige gevallen bepaalde informatie over u kunnen bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan. Als u bijvoorbeeld een openstaand krediet of openstaande schuld op uw account hebt staan of als we denken dat u fraude hebt gepleegd of onze Voorwaarden hebt geschonden, kunnen we de kwestie proberen op te lossen voordat we uw informatie verwijderen.

 

Toegangsrechten

FlickBike zal individuele verzoeken inwilligen met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonlijke gegevens die zij opslaat, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

 

Informatie over de locatie

We vragen toestemming voor het verzamelen door onze app van de precieze locaties van uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunt u het later uitschakelen door de locatie-instellingen te wijzigen op uw mobiele apparaat. Dit zal echter uw mogelijkheid beperken om bepaalde functies van onze Diensten te gebruiken.

 

Contactinformatie

We kunnen ook toestemming vragen voor de verzameling en synchronisatie door onze app van contactinformatie vanaf uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunnen iOS-gebruikers dit later uitschakelen door de contactinstellingen op hun mobiele apparaat te wijzigen. Het Android-platform heeft een dergelijke instelling niet.

 

Promotionele berichtgeving

U kunt ervoor kiezen geen promotionele berichten te ontvangen van ons door de instructies in die berichten op te volgen. Als u hiervoor kiest, kunnen wij u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals berichten over uw account, over Diensten waarom u hebt gevraagd, of over onze voortdurende zakelijke relaties.

 

 1. Wijzigingen in de Verklaring

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in de Verklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

 

Neem contact met ons op
FlickBike is de handelsnaam van FlickBike B.V. We zijn gevestigd in Aalsmeer met een kantoor op de Oosteinderweg 91. We zijn bereikbaar op e-mailadres info@FlickBike.nl of telefoonnummer +31850656612. Onze KvK-nummer is: 68113838.

FlickBike uses cookies to provide you with the best website experience. The posted videos, social media integrations and plugins work through cookies.